Cyclus van de natuur

Wij zijn natuur.

Ons lichaam heeft zich in miljoenen jaren ontwikkeld tot wie we nu zijn. Pas relatief recent zijn we niet meer alleen afhankelijk van het licht van de zon en de maan en doordat we in stenen huizen wonen zijn we ons weinig meer bewust van de invloeden van de seizoenen. Daarnaast is de mythe ontstaan dat de mens geen onderdeel is van de natuur, er ontstond een scheiding tussen lichaam en geest door het lichaam en verlangens zondig te verklaren waardoor veel mensen het contact met hun lichaam en dus hun gevoel kwijtraakten.

In de oorspronkelijke natuur religies waren de belangrijkste momenten van het jaar verbonden aan de stand van de zon, de maan en de sterren omdat die de harmonie van het universum weergeven. Omdat wij onderdeel zijn van het grote geheel is het heilzaam stil te staan en aandacht te geven aan momenten van harmonie in ons zonnestelsel en dus het hele universum. Om te kunnen begrijpen hoe die harmonie├źn werken is het van belang te te zien hoe de wereld om ons heen ongeveer in elkaar zit.

Het zonnestelsel

De zon is het midden van ons zonnestelsel. De aarde past ruim een miljoen keer in de zon en draait er op een afstand van ongeveer 150 miljoen kilometer in een jaar er omheen. Daarnaast draaien er nog verschillende andere planeten en mini planeten omheen zoals venus, mars, jupiter en pluto.

Ons zonnestelsel is onderdeel van het melkwegstelsel, een enorme verzameling sterren met daaromheen ook weer planeten die in een spiraalvorm om een enorm zwart gat in het midden heen bewegen. De maya’s waren zich hier al van bewust en noemden het zwarte gat, o.a. de bek van de krokodil. Er is een cyclus van 25.800 jaar als de zon, de aarde en het zwarte gat in een lijn staan, de laatste keer dat dat gebeurde was op 21 dec 2012. Een cyclus eindigde en een nieuwe begon.

De Zon

De zon brengt licht en warmte naar de aarde waardoor er leven heeft kunnen ontwikkelen. Het brengt dag en nacht, zomer en winter en alle leven op aarde is er van afhankelijk.

De aarde draait in 365,26 dagen als een scheefhangende tol om de zon heen:/ . Doordat de ene helft van het jaar de onderste helft richting de zon staat is het daar zomer. Als de aarde na een half jaar aan de andere kant van de zon staat is komt daar nu minder licht en is het daar nu winter en zomer aan de andere kant. We maken het onderscheid tussen de noordelijke en de zuidelijke hemisfeer. Als het winter is in de noordelijke hemisfeer is het zomer in de zuidelijke hemisfeer. Hoe dichter je bij de evenaar komt hoe minder dit speelt.

De maan

De maan draait in 29,5 dagen op ongeveer 400.000 kilometer afstand van de aarde altijd met dezelfde kant naar ons toe gericht. De maan is ongeveer 4 keer zo klein als de aarde.

Doordat de maan in ongeveer een maand om de aarde heen draait verschuift deze elke dag ten opzichte van de zon waardoor deze steeds anders belicht wordt. Als het nieuwe maan is dan staat de maan tussen de aarde en de zon. De zon belicht de achterkant van de maan en wij op aarde zien alleen de donkere kant. Een week later is de maan een kwart om de aarde heen gedraaid, we zien alleen de helft van de maan verlicht, eerste kwartier. Twee weken later is de maan voor de helft om de aarde heen gedraaid en staat de aarde tussen de maan en de zon. Wij zien de volledig door de zon belichte kant, volle maan. Een week later is nog de helft zichtbaar, laatste kwartier.

De aarde

De aarde is ongeveer 4,7 miljard jaar oud. Ze bestaat uit een vaste binnenkern van ijzer met daaromheen vloeibare lagen ijzer en nikkel en de aardmantel waarop de tektonische platen liggen waar wij op leven. Om de aarde heen bevindt zich de atmosfeer met de zuurstof die wij ademen, deze laag is ongeveer 8,5 kilometer hoog, en nog verschillende andere lagen die de aarde beschermen tot ongeveer 300 kilometer hoog.

Aarde is de enige plek in het universum waarvan we weten dat er leven is.

Translate ┬╗