De kunst van het menszijn

Homo Sapiens

We zijn hier op aarde gekomen en hebben ons in een rap tempo ontwikkeld. De ontwikkeling heeft echter grotendeels buiten ons plaats gevonden, onze innerlijk wereld is voor velen van ons een onbekend terrein gebleven en we weten soms meer van het oppervlak van de planeet mars dan van hoe we zelf in elkaar steken. Om verder te kunnen als mens zullen we moeten begrijpen wie we zijn, waar we vandaan komen en wat we nodig hebben. Hieronder volgt een beknopte geschiedenis van de mens voor zover we weten.

De verstandige mens.

Als je dit leest ben je waarschijnlijk ook deel van de familie van de homo sapiens, letterlijk vertaald: de verstandige of wijze mens, de enige overgebleven soort. Deze menssoort ontwikkelde zich ongeveer 300.000 jaar geleden in afrika. Er waren destijds meerdere mens soorten, de Neanderthal mens verdween 20.000 jaar geleden, de Homo erectus verdween 140.000 jaar geleden van het toneel, de homo heidelbergensis 300.000 jaar geleden en homo ergaster en habilis nog daarvoor. Wat volgens de schrijver Yuval Harari de Homo Sapiens zo succesvol heeft gemaakt is hun vermogen om gezamenlijk in verhalen te geloven. Daardoor waren mensen die elkaar niet kennen in staat om samen kathedralen te bouwen, naties te verenigen of gezamenlijk een ideaal te volgen.

De onverstandige mens

De mens is niet altijd verstandig. Gewapend met een eigen wil zoekt deze zijn weg in de jungle van het leven. Vaak geharnast door opgelegde ideologieën en een gebrek aan zelfkennis zwoegt de mens zich een pad door het leven. Een belangrijke factor in het lijden is de schaamte en taboe op seksualiteit, de belangrijkste levenskracht die we hebben als mens, als dier. Door het lichaam als zondig te bestempelen verloren mensen het contact ermee en dus met hun gevoel. De supercomputer, ons brein, raakte de sturing kwijt van het hart, de buik en de genitalieën.

De rechtop staande slimme aap met een superhandige duim leerde vuur maken. En toen we dat eenmaal doorhadden ging het snel met de ontwikkeling. Vuur hield gevaarlijk dieren op afstand en deed een belangrijk deel van de vertering van voedsel waardoor er meer energie overbleef voor andere dingen en er meer dingen gegeten konden worden.

De frontale cortex, waarmee we denken, werd groter en kon meer verbindingen maken. We lieten dieren voor ons werken en maakten machines waardoor er nog meer tijd overbleef om over dingen na te denken. We ontwikkelden verhalen en mythologieën over het ontstaan van de aarde, redenen waarom het bliksemt, de aanwezigheid van een creator. En in tegenstelling tot andere diersoorten, voor zover we weten, waren we in staat gezamenlijk in het zelfde verhaal te geloven. Altijd was het een idee of een verhaal wat mensen greep om samen dingen te bouwen en bijna onmogelijk projecten te creëren zoals bijvoorbeeld de piramides van Gizeh of de maanlanding.

Homo Novus

De evolutie die nu gaande is is die naar de nieuwe mens. Deze mens kent de valkuilen en geheimen van de eigen geest en zoekt oprechte vreugde, innerlijke vervulling en verstilling in het leven. De nieuwe mens leeft in intelligente harmonie met de omgeving, leeft volledig en authentiek en kent zowel de schaduw als de lichtzijden van zichzelf.

Kennis en bewustzijn van de relatie tussen hara, hart en hoofd is essentieel om innerlijk in balans te komen.

Hara

Met hara wordt bedoeld het gebied in het midden van de buik een paar duimen onder de navel. Als je er op let begint elke beweging in de hara. Door met aandacht van de hara te bewegen zal je merken dat alles eenvoudiger en moeitelozer gaat. Een potje augurken gaat vanuit hara wél open.

Hart

Het hart gebied, in het midden van de borst is waar we liefde voelen. Het fysieke hart zit enigszins links van het midden van de borstkas en pompt het zuurstofrijke bloed van de inademing door de aderen naar de plekken waar de zuurstof verbrand wordt waarbij co2 vrijkomt. Het bloed neemt deze co2 weer mee waarna het in de longen terechtkomt waar we het uitademen. De energie van het hart is om liefde te geven en te ontvangen.

Hoofd

Het hoofd, of de mind, is het denk mechanisme wat ontwikkeld is vanuit de oertijd. Vooruit kunnen denken om te plannen een mammoet te vangen werd nadenken en stressen over een komende bruiloft. De mogelijkheid tussen heden, verleden en toekomst te kunnen denken schiep echter enorme nieuwe mogelijkheden, kijk maar naar de wereld om ons heen. De valstrik is echter dat de balans tussen het hoofd, het hart en de buik verstoord word en het denken de overhand neemt. Door vanuit contact met de hara en het hart je bewust te worden van de gedachtenstroom in je hoofd vindt er een proces van desidentificatie plaats waarin je ervaart dat je niet je gedachten bent maar deze slechts observeert.

Bewustzijn

Alles wat leeft heeft bewustzijn, het vermogen waar te nemen en indien mogelijk te reageren. Zelfs als je slaapt en een deel van je bewustzijn weg is blijft er op de achtergrond een waakzaam lichtje branden… voor als de wolven komen. Vaak zijn we als mens in gedachten verzonken, dan denken we aan gisteren of aan wat komen gaat. We zijn niet in het ‘nu’. Iemand die meditatie beoefend gaat dit herkennen. Een gedachte komt op en verdwijnt weer, in een zee van stilte en aanwezigheid, het bewustzijn.

De religieuze mens.

Al in de oertijd deden mensen rituelen om de goden gunstig te stemmen. Vlakbij Malaga in Spanje is een grot waar Neanderthal mensen over een periode van 20.000 jaar ceremonies en rituelen in hebben gedaan. Tegenwoordig zijn we niet meer zo bezig om bij de goden in een gunstig daglicht te komen maar willen we ons graag verbonden voelen met een groep gelijkgestemden en het idee hebben dat onze aanwezigheid hier op aarde zinvol is. We vereren leraren die beweren het geheim van het leven te hebben gevonden en zijn hongerig geworden naar spirituele verlichting waardoor, zo denken we, al onze problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. We moeten het tegenwoordig ook allemaal zelf uitzoeken, de allesoverheersende rol die de kerk vroeger had is grotendeels verdwenen maar daar is geen relevante vervanger voor in de plaats gekomen waardoor veel mensen zich verloren voelen bij gebrek aan spirituele sturing.

De religieuze mens kan het tegenwoordig ook grotendeels zelf uitvinden. Het internet staat vol met filmpjes met wijsheden en vrijwel alles wat eeuwenlang geheime informatie was is nu voor iedereen zichtbaar en te vinden voor wie er naar zoekt. We hebben de vrijheid om van alle bestaande religies te proeven en ons eigen pad te creëren. We worden uitgenodigd onze eigen meester te zijn, echter, het pad ligt vol met valstrikken en soms kan de hulp van een ervaren gids behulpzaam zijn. De gids kan je echter maar een stuk brengen, het laatste eind moet de zoeker altijd zelf lopen.

Translate »