Vieringen

Winterzonnewende

12-Heilige-nachten

Seizoensvieringen

Ostara

Winterzonnewende

Rond 21 december heeft de zon haar zuidelijkste punt bereikt, de bladeren zijn van de bomen gevallen en het leven heeft zich teruggetrokken tot diep in haar wortels. De natuur is in diepe stilte. Ergens gedurende deze dag eindigt het oude jaar en begint het nieuwe.

Winterzonnewende

Duur: 60 minuten

Aanvang 30 minuten voor de wende.

21 dec 2021

Tijd: 16.30 uur-19.00

  • Opening.
  • Bedanken en herdenken afgelopen jaar.
  • Zingen: 19) Ilumina 
  • Het moment rondom de wende vindt plaats in stilte.
  • Vlak na de wende een kaars aansteken in midden van de cirkel. 
  • Zingen: 56) Om Shree sache
  • Komende jaarcyclus benoemen; lente zomer, herfst, winter.
  • Intenties voor het komende jaar ontvangen in woorden, beelden of stilte.
  • Zingen:
  • Afsluiten

21 december 16.59 uur 2021

12 Heilige nachten

24 december – 6 januari

Als de zon weer zichtbaar aan de horizon naar het noorden is ondergegaan beginnen de 12 heilige nachten waarin de zaadjes worden gezaaid voor het komende jaar.

De twaalf nachten representeren de twaalf astrologische tekens van de dierenriem.

De eerste nacht: van 24 op 25 december, Kerstavond hoort bij het teken Maagd, en gaat over de maagdelijke geboorte. Dat is de spirituele geboorte en gaat over het verlangen naar eenheid en afgestemd zijn op het goddelijke. Deze nacht en dag kun je gebruiken om jezelf te reinigen, mooie schone kleren te dragen, een altaar te maken en een kaars aansteken die het ontwaken van de ziel symboliseert.

De tweede nacht van 25 op 26 december valt onder het teken Weegschaal en gaat over koers houden, doorzetten en wellicht offers maken. Je kunt kijken wat je wel en niet meer nodig hebt, wat goed voelt en wat niet. De uitdagingen zullen er zijn, laat je niet afleiden en houd je doel in de gaten. 

De derde nacht St Johannesdag 27 dec valt onder het waarheid zoekende teken Schorpioen. Laat je indien nodig prikken door de giftige stekel van de schorpioen want het serum zal je ontdoen van alles wat je niet meer nodig hebt. Deze dag mag je opstijgen om het grote plaatje te zien.

De vierde nacht 28 dec wordt geregeerd door Sagittarius, de boogschutter. Met zijn pijl focust hij al zijn energie op een hoger doel, sommige dingen gaan niet vanzelf, die vragen uitzonderlijke focus en doorzettingsvermogen. De boogschutter kan dingen bereiken die we voor onmogelijk houden door zijn gerichte focus. Deze dag houd je je focus scherp en alert.

De vijfde nacht 29 dec valt onder de vaderfiguur van de tekens; Steenbok. De poortwachter van de goden. Verantwoordelijk zorgt de steenbok voor de groep en alle individuen in de groep. Op deze dag kun je kijken naar je verslavingen en onhebbelijkheden. Laat je diep in de ogen kijken naar de diepste krochten van je ziel.

De zesde nacht 30 dec. Waterman. Voorbij het bestaande, voorbij het bekende. We vinden onszelf steeds weer opnieuw uit. Door moderne kunst, films, documentaires, filosofie en gesprekken met andersdenkenden leren we nieuwe wegen bewandelen en anders tegen zaken aan te kijken. Laat je inspireren vandaag en droom voorbij de horizon.

De zevende nacht 31 dec. Oudjaarsavond. De laatste dag van het jaar. Vissen, het laatste teken van de zodiac. In het water begon het leven en daar eindigt de dierenriem ook. Onder water beweegt alles anders, langzamer en niet gebonden aan de platte dimensie waar wij ons in begeven. Die vloeibaarheid lijkt op onder invloed zijn van alcohol of drugs maar ook op de extase van gezamenlijk zingen of dansen. Vandaag kan er iets oplossen in het diepe water.

De achtste nacht 1 jan. De ram. Geen compromissen meer. Niet linksom of rechtsom maar rechtdoor! Niet te lang nadenken vandaag. Waarschijnlijk weet je precies wat je wil.

De negende nacht 2 jan. Stier. Nu de ram alle bomen om heeft geworpen kan de stier met ploegen beginnen. Vandaag vertelt koning Melchior over het goud wat hij naar de pasgeborene gaat brengen. Hoe je het kunt verdienen en als je het hebt ermee om kunt gaan.

De tiende nacht 3 jan. Tweeling. Onder invloed van tweelingen kun je de kwaliteit van de ander ervaren. Helder communiceren wat je wel en niet wil van anderen. Koning Caspar vertelt over de Frankincense. Wierook van de allerhoogste kwaliteit die alleen wordt gebruikt tijdens de heiligste rituelen om het materiële naar het spirituele te symboliseren.

De elfde nacht 4 jan. Kreeft. Moeder kreeft beschermt dat wat kwetsbaar is met haar pantserschild. Koning Balthasar vertelt deze nacht over de Mirre, een krachtig medicijn gemaakt van de hars van de mirre struik. Als je er op kauwt helpt het je tanden sterk blijven, je weerstand verhogen en je levensenergie hooghouden. Vandaag kun je extra goed voor jezelf zorgen.

De twaalfde nacht 5 jan. Leeuw. De koning van de dieren heerst over de dag dat de drie koningen aankomen bij de pasgeboren baby. Na een lange vermoeiende tocht slaan de koningen dan eindelijk hun blik op de kribbe. En daar ligt, vredig slapend een baby.

De dertiende nacht van 5 op 6 januari is Epiphany nacht. Plotseling inzicht. Een nieuwe cyclus is begonnen maar een octaaf hoger. Wellicht slaap je helemaal niet deze nacht. Sta vandaag open voor plotse invallen en openbaringen. Vandaag kun je jouw wijsheid en inzichten delen met je vrienden en geliefden.

Lente equinox

20 maart 16.33 uur 2022

Tijdens de equinox zijn de dag en de nacht even lang, bij de herfst gaan we de lichte kant van het jaar in.

Zomerzonnewende

21 juni 10.14 uur 2022

De zon heeft haar meest noordelijke punt bereikt, zal een paar dagen rusten voor ze begint aan de reis terug naar het zuiden.

Herfst equinox

Tijdens de equinox zijn de dag en de nacht even lang, bij de herfst gaan we de donkere helft van het jaar in.

22 september 02.04 uur 2022

Winter Solstice 2022

Winterzonnewende 21 december 22.48 uur 2022

Seizoensvieringen

Imbolc

Rond 2 februari begint de energetische kwaliteit van de lente. In het keltisch Imbolc genoemd, hetgeen ‘in de buik’ betekent. De tijd waarin het leven zich in de buik gaat ontwikkelen.

Beltane

30 april begint de energetische kwaliteit van de zomer, De periode waarin alles tot bloei komt.

Lughnasadh

1 augustus begin energetische herfst. Tijd om te oogsten.

Samhain

1 november begint de energetische winter. Het leven trekt zich terug naar binnen.

Ostara

Ostara wordt gevierd tijdens de eerste volle maan na de lente equinox, als de dagen weer langer zijn dan de nachten. Het extra licht van de volle maan geeft de natuur een zetje om alle restjes van de winter op te ruimen en plaats te maken voor wat wil groeien en bloeien.

Translate »